انعکاس پویش حمایت مراکزخرید از کسبه در رسانه ملی

انعکاس پویش حمایت مراکزخرید از کسبه در رسانه ملی
انعکاس پویش حمایت مراکزخرید از کسبه در رسانه ملی
گزارش پخش شده از بخش نیمروزی اخبار سراسری شبکه 1 از پویش ملی حمایت مراکزخرید از کسبه و فعالان اقتصادی سراسر کشور در تاریخ شنبه 24 اسفندماه که به همت ماهنامه اقتصادی و فرهنگی تجارت طلایی و همکاری جمع کثیری از مالکان و مدیران مراکزخرید سراسر کشور شکل گرفت.
تگها : ماهنامه تجارت طلایی , ویروس کرونا , پویش ملی حمایت مراکز خرید از فعالین اقتصادی

اخبار مشابه

رتبه: بد خوب
طراحی سایت: مهریاسان