همه با هم و در کنار هم در مقابله با بحران...
همه با هم و در کنار هم در مقابله با بحران...
باور کنیم که راهی جز کمک به همدیگر نداریم و با هم و در کنار هم از این بحران عبور...
گفتگوی برنامه صبح گاهی طلوع با مهندس شاهرخ...
گفتگوی برنامه صبح گاهی طلوع با مهندس شاهرخ...
گفتگوی زنده برنامه صبح گاهی طلوع از شبکه 4 صدا وسیما با مهندس شاهرخ کشاورز...
طراحی سایت: مهریاسان