هوش مصنوعی فروشنده‌ها را آنالیز می‌کند

هوش مصنوعی فروشنده‌ها را آنالیز می‌کند
هوش مصنوعی فروشنده‌ها را آنالیز می‌کند

هوش مصنوعی فروشنده‌ها را آنالیز می‌کند

محققان مراکز خرید آمریکا سیستمی ابداع کرده‌اند که با استفاده از تلفن هوشمند، دستبند سلامتی، یک اپلیکیشن مخصوص و الگوریتم‌های هوش مصنوعی عملکرد کارمندان در محیط‌های کاری را ارزشیابی می‌کند. محققان از این سیستم برای بررسی و رصد عملکرد ۷۵۰  فروشنده و کارمند آمریکایی طی یک سال استفاده کردند. این سیستم توانست با دقت 80 درصد، کارمندان با بهترین و بدترین عملکرد را متمایز کند. به گفته محققان هدف از ابداع این سیستم، ارائه چشم‌اندازی از وضعیت فیزیکی، احساسی و رفتاری فرد است. اما این جریان مداوم اطلاعات یک وجه منفی نیز دارد و اگر از آن سوءاستفاده شود کارمندان شرکت‌ها به‌طور مداوم تحت مراقبت می‌مانند.

 

اخبار مشابه

رتبه: بد خوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طراحی سایت: مهریاسان