فرهنگ مذاکرات بین المللی

فرهنگ مذاکرات بین المللی
فرهنگ مذاکرات بین المللی

فرهنگ مذاکرات بین المللی
با ورود به دنیای تجارت، خصوصا حوزه بین الملل، اهمیت مهارت در جلسات مذاکره صدچندان می شود. چرا که دیگر جایی برای خطا باقی نمیماند. هر اشتباه می تواند به شدت موفقیت تجاری تان را تحت تاثیر قرار دهد به همین دلیل لازم است علم مذاکره را بخوبی بیاموزید.

نویسنده در این کتاب سعی کرده است با بهره گیری از تجربیات چندساله در حوزه مذاکرات بین الملل، نکات مهم علم مذاکره را به شیوه ای  ساده و روان به نوشتار تبدیل کند.
اهمیت شناخت و به کارگیری صحیح از همه روش ها و تکنیک ها و همه آنچه که مذاکره را می سازد، در ماحصل موفقیت مذاکره نمودگیدا می کند. در مذاکرات بین المللی، تفاوت های زبانی وفرهنگ ، جز چالش ها ی همیشگی مذاکره کنندگان بین المللی محسوب می شود که تعامل صحیح با آنها صرفا  در حیطه تخصص مذاکره کنندگان حرفه ای قرار می گیرد.
درک تعارض و تفاوت های بین دو گروه از دو جغرافیای مختلف، نیازمند آگاهی کامل از فرهنگ خود و طرف مقابل و تجارب متخصصان مذاکرات موفق است.
این کتاب با ارائه راهکارها  و فنون موفقیت براساس تجارب واقعی در شرایط های مشابه سعی در ارتقای میزان رضایت مندی مذاکره کنندگان حرفه ای و سازمان های مطبوعشان در عرصه گفتگوهای بین المللی دارد.
کتاب فرهنگ مذاکرات بین المللی مشتمل بر 6 فصل تحت عناوین: آداب معاشرت در مذاکرات بین المللی، مدل های فکری در مذاکرات بین المللی، کنترل و بررسی موضوعات قبل از مذاکره، چشم انداز نهایی (استراتژی) مذاکره، ارزیابی سبک مذاکره و فرهنگ مذاکره در 12 کشور بزرگ دنیا است که در ضمن هرکدام پیرامون مباحث مختلف و مرتبط توضیحاتی ارائه شده است.
در بخشی از مقدمه این کتاب آمده است: "در هر جلسه مذاکره، خصوصا مذاکرات بین المللی، لازم است مذاکره کننده علاوه بر بکرگیری آداب و هنجارهای ارتباطی متناسب با شان و هویت فرهنگی خود، موظف به حفظ شئونات فرهنگی طرف مقابل خود بوده و قبل از اولین برخورد نسبت به آگاهی از این اصول مطمئن، و از قواعد اصلی تسلط به این موضوع آگاه باشد."
این کتاب در بهار سال جاری با قیمت 69000 تومان توسط انتشارات سفیر اردهال به چاپ رسیده است.

 

اخبار مشابه

رتبه: بد خوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طراحی سایت: مهریاسان