سایه سنگین تعطیلی مجدد روی سر مراکز خرید

سایه سنگین تعطیلی مجدد روی سر مراکز خرید
سایه سنگین تعطیلی مجدد روی سر مراکز خرید

حسین عامریون مدیرعامل برج آلتون مشهد درباره تمهیدات اندیشیده شده در این مجموعه گفت: برج آلتون به موازات سایر مراکز تجاری متناسب با پیشرفت تکنولوژی و استفاده از ظرفیت های فضای مجازی مذاکراتی را با شرکت تبلیغاتی کالابین انجام داده ، تعدادی از کسبه عضویت پیدا کرده اند  و  عده ای هم در حال خروج  از عضویت سایر  موقعیت های  فروش اینترنتی  و  پیوستن به این کانال می باشند .

او پیرامون ایده آل ترین برنامه برای عبور آسان تر از شرایط کنونی اظهار داشت:

این برنامه می تواند بخشودگی  هزینه های  برق  و گاز  مراکز  از  سوی  دولت  که  بیشترین  سهم  هزینه های  شارژ  کسبه را شامل شود.

همچنین موضوع بخشودگی مالیات بر درآمد و بخشودگی  سهم بیمه  پرسنل (تا  بحران کرونا  سبب تعدیل نیرو  نشود که خروجی آن در جای دیگری به دولت و امنیت و آسیب های  اجتماعی و ... برگشت دارد) .

 

 

او در ادامه گفت: تعیین و تدوین  یک  الگوی  رفتاری  برای  مراکز خرید و مجتمع های تجاری  برگرفته از جمع بندی نقطه نظرات و مشاوره  مالکان  و  مدیران  مجرب  به  عنوان  مرجع  رسیدگی ،  کنترل ، هدایت  و اداره امور مراکزخرید (اعم از سیاست گذاری ، جانمایی ، طراحی  ،  ساخت  و  مجوزات  صنفی ).، همچنین ایجاد  یک  تشکل ( اتاق  اصناف  مراکزخرید ) که بتواند  در مقاطع  مختلف نظر مشورتی  به دولت  و دست اندرکاران  ارائه  نماید می تواند اثربخش باشد.

حسین عامریون پیرامون اقداماتی که در این مرکز خرید به نفع کسبه و مشتری صورت گرفته است گفت:در شرایط کرونایی تمام  فرصت ها و  اقدامات  مرتبط با پیشگیری اعم از ضدعفونی سطوح ، ارائه  دستکش و ماسک ، نصب دستگاه ضدعفونی دست  و گسترش  امور  خدمات  برای  رعایت حداکثری  بهداشت  (که  بتواند  حس اعتماد برای مشتری  ایجاد  کند ) در برج آلتون مشهد صورت پذیرفته است. بااین حال بنظر می رسد  اقدامات  دو سویه  بایستی  از طرف دولت  مردان نهادینه شده  و  انگیزه  هموطنان  را  برای  حضور  در  بازار  ایرانی  بالاتر برده   و  ضریب  ایمنی  و  اطمینان را  افزایش دهند .

 

 

تگها : مراکز خرید , ماهنامه تجارت طلایی , کرونا , تعطیلی مراکزخرید , تبلیغات , فروش اینترنتی , تعدیل نیرو , آلتون مشهد , برج آلتون , تعطیلی

اخبار مشابه

رتبه: بد خوب
طراحی سایت: مهریاسان