سایزهای جدید نایک

سایزهای جدید نایک
سایزهای جدید نایک

سایزهای جدید نایک

نایک از سایزهای جدید لباس‌هایش رونمایی کرد. طبق برنامه قبلی، سایزهای آزاد زنانه در فروشگاه اصلی نایک در خیابان آکسفورد در شهر لندن در اختیار بانوان قرار گرفت. این اتفاق دقیقا دو سال پس از ایجاد یک سایز جدید از سوی نایک رخ داد و می‌توان ادعا کرد این برند مرغوب ورزشی اولین برند ایجادکننده یک سایز بزرگ و آزاد برای بانوان است. البته پس از صف‌شکن شدن نایک، رقبایش هم وارد بازار رقابت شدند و مدل‌ها و سایزهایشان را تغییر دادند؛ برندهایی مانند تارگت از این اقدام نایک تبعیت کردند و دچار تحول شدند.

اخبار مشابه

رتبه: بد خوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طراحی سایت: مهریاسان