استراتژي جديد فروشگاه زنجيرهاي « سينزبريز»

استراتژي جديد فروشگاه زنجيرهاي « سينزبريز»
استراتژي جديد فروشگاه زنجيرهاي « سينزبريز»

استراتژي جديد فروشگاه زنجيرهاي « سينزبريز»
فروشگاه زنجيرهاي «سينزبريز» نياز به ايستگاههاي کنترل اجناس خريداري شده را از بين برده و باعث شده وقت مشتريان در صف تلف نشود.
 در همين راستا، اين برند نخستين فروشگاه بدون صف و اپراتور را راهاندازي کرده است. اين طرح در هشت فروشگاه راه‌اندازي شده و مشتريان در اين فروشگاهها که در لندن واقع است ميتوانند بارکد چاپ شده روي اجناس را با موبايل خود اسکن کرده و مبلغ خريدهاي خود را از طريق گوشيهاي هوشمند خود پرداخت کنند. بنابراين ديگر نيازي به ايستادن در صف براي اسکن بارکد اجناس توسط متصدي نيست. 

 

اخبار مشابه

رتبه: بد خوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طراحی سایت: مهریاسان